ĆWICZENIA NA TERENIE BAZY PALIW „APEXIM AB” W MIROSTOWICACH DOLNYCH GM. ŻARY

26 września 2018 r. na terenie Bazy Paliw „Apexim AB” w Mirostowicach Dolnych miały miejsce ćwiczenia mające na celu ocenę stanu przygotowania zakładu na wypadek powstania awarii, pożaru na terenie zakładu. Scenariusz ćwiczeń zakładał: uszkodzenie cysterny kolejowej w wyniku którego powstało rozlewisko benzyny w obszarze bocznicy, upadek  osoby z cysterny kolejowej oraz sprawdzenie umiejętności w zakresie właściwej obsługi przez pracowników sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu zakładu. W roli obserwatorów i rozjemców brali udział wyznaczeni strażacy KP PSP w Żarach. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG PSP w Żarach oraz miejscowa jednostka OSP Mirostowice Dln.. Założone cele ćwiczeń zostały osiągnięte, co jest gwarantem dobrego przygotowania zakładu na tego typu zdarzenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład oraz zaangażowanie w realizację ćwiczeń.