ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REMONTU DACHU NA BUDYNKU JRG LUBSKO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na remont dachu na budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku ul. Strażacka 1.

Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 10 października 2018 r. do godz. 10:00.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami do pobrania z serwisu BIP KP PSP w Żarach (TUTAJ ). 


WAŻNE !!! 

W opublikowanym zapytaniu ofertowym (plik .pdf) pojawił się błąd (omyłka pisarska) dot. terminu składania ofert. W punkcie V. zapytania jest napisane 10 października 2018 r., w punkcie VII. Jest napisane 24.09.2018 r.

Potwierdzamy, że terminem składania ofert jest dzień 10 października 2018 r. godzina 10.00.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


Pliki zdjecia i rysunki do pobrania (TUTAJ)