ZAKUP DWÓCH URZĄDZEŃ DO SUSZENIA UBRAŃ SPECJALNYCH I WĘŻY STRAŻACKICH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach doposażyła Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w Żarach i Lubsku w dwa urządzenia do suszenia ubrań specjalnych i węży strażackich.

Możliwość suszenia ubrań specjalnych w stanie rozwieszonym w zakupionych urządzeniach umożliwi konserwację ubrań wg zaleceń producenta, znacznie wydłuży czasookres ich użytkowania oraz zapewni stałą gotowość strażaków do podjęcia działań ratowniczych. Ponadto urządzenia zapewnią wydłużenie czasu użytkowania węży pożarniczych, a także zapewnią pełną gotowość bojową do kolejnych działań ratowniczych.

Strażacy poszczególnych zmian służbowych JRG PSP w Żarach i Lubsku odbyli szkolenie (instruktaż) w zakresie obsługi zakupionych urządzeń oraz zapoznali się z ich możliwościami technicznymi. Ponadto podczas szkolenia wskazano efekt ekologiczny zakupu suszarni, jak: utrzymanie na odpowiednim poziomie ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu pożarniczego, co przekłada się na ochronę środowiska poprzez utrzymanie efektywności działań ratowniczych oraz utrzymanie czasu podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji oraz komfortu i bezpieczeństwa pracy ratowników.

Koszt realizacji zadania wyniósł 56.998,00 zł. Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 28.000,00 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 28.998,00 zł z udziałem darczyńców (Powiat Żarski, Nadleśnictwo Krzystkowice oraz Nadleśnictwo Lubsko).