SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie planuje przeprowadzić, w terminie 1-2 grudnia 2018 r. szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Liczna miejsc na szkoleniu jest ograniczona i wynosi 40 osób. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 10 uczestników.

Kandydat kierowany na szkolenie powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

  • wypełnione skierowanie;
  • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia);
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia).

Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie koszarowe lub dowódczo sztabowe. Kartę skierowania kandydata na szkolenie należy przesłać do OSz KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie w terminie do 21 listopada br. pocztą elektroniczną na e-mail: wos@straz.gorzow.pl. 


Karta skierowania  

 

Sprawę prowadzi mł. bryg. Rafał Naks, e-mail: naksr@straz.gorzow.pl, tel. 68 382 08 71.