APEL Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – 22 LISTOPADA 2018 R.

Z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 22 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbył się uroczysty apel.

Podczas ceremonii mł. bryg. Robert Słowikowski Komendant Powiatowy PSP w Żarach uroczyście wręczył akty nominacyjne na wyższe stopnie i stanowiska służbowe, przyznane wyróżnienia oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do historii i wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski w imieniu własnym i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Żarach podziękował Panu Januszowi Dudojć – Staroście Żarskiemu za cztery lata bardzo dobrej współpracy z KP PSP w Żarach. W kadencji 2014-2018 Pan Starosta Żarski wspierał strażaków m.in. podczas kampanii społecznych promujących bezpieczeństwo poprzez wsparcie w organizacji turniejów, zawodów, szkoleń i narad, podczas działań gaśniczych (np. pożar składowiska w Brożku) i ratowniczych (np. usuwanie skutków wichur i nawałnic), również podczas zakupów pojazdów i wyposażenia pożarniczego dla KP PSP w Żarach oraz w zakresie pozyskania działki pod budowę nowej strażnicy, a przede wszystkim wspierał w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację tej kluczowej dla nas inwestycji. DZIĘKUJEMY!


Podczas apelu wymieniono strażaków awansowanych na wyższe stopnie służbowe i nagrodzonych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.  – wręczenie awansów i wyróżnień  w Gorzowie Wlkp. w dniu 28 listopada 2018 roku.
Awans na wyższy stopień służbowy:
starszego ogniomistrza otrzymał ogn. Łukasz MAGRYN,
ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Łukasz BUKO,
starszego sekcyjnego otrzymał sekc. Tomasz MATUSIEWICZ.
Wyróżnieni nagrodą finansową zostali: bryg. Grzegorz LISIK, asp. Krzysztof PAZDAN, mł. asp. Andrzej KOCHAŃSKI, ogn. Paweł MALUDY, st.ogn. Justyna JÓZWA, ogn. Katarzyna TOMASZEWSKA, ogn. Piotr MAKOWSKI, sekc. Łukasz SMAŚ, sekc. Dawid WILCZYŃSKI.


Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe:
starszego inspektora sztabowego – mł. asp. Pawła BRELĘ,
operatora sprzętu specjalnego – ogn. Łukasza WOJCIUKA,
starszego ratownika kierowcy – mł. ogn. Adriana CECUŁĘ, mł. ogn. Mariusza JĘDRZEJKA, mł. ogn. Mateusza SKRZYPCZAKA,
ratownika kierowcy – sekc. Łukasza PIĄTKOWSKIEGO, sekc. Mirosława KRZYWOKULSKIEGO, sekc. Ariel PUZIO.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach awansował na wyższe stopnie służbowe starszego strażaka str. Grzegorza MACIERZYŃSKIEGO i str. Bartłomieja WARĘŻAKA.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych przyznał nagrodę pieniężną dla funkcjonariuszy: kpt. Norbert KAWKA, kpt. Marek ŚWIERLIŃSKI, kpt. Mariusz MORAWSKI, asp. Piotr BRELA, asp. Damian FRANKOWSKI, asp. Rafał DRAJER, asp. Łukasz CHWIEDZIUK, asp. Agnieszka BOROWICZ, mł. asp. Grzegorz FABIAŃCZYK, mł. asp. Piotr KOWALSKI, mł. asp. Rafał JUDYCKI, st. ogn. Robert BAWOROWSKI, st. ogn. Łukasz RUBCZYŃSKI, st. ogn. Sebastian HORODYSKI, st. ogn. Piotr JAROSIEWICZ, st. ogn. Łukasz MAGRYN, ogn. Paweł MRUK, ogn. Tomasz KOWALCZUK, mł. ogn. Piotr ZGÓRSKI, mł. ogn. Rafał SKIBIŃSKI, mł. ogn. Adam GRYNIENKO, mł. ogn. Wojciech SOBCZAK, sekc. Tomasz KAROLCZAK.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach przyznał nagrodę jubileuszową za 25 lat służby dla kpt. Marka ŚWIERLIŃSKIEGO.

Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.