KOLEJNI WYSZKOLENI STRAŻACY OSP

W dniu 8 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu żarskiego.

Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło 30 ratowników, którzy tym samym nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i w znaczący sposób wzmocnią stany osobowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Szkolenie realizowane było w systemie weekendowym w okresie trzech miesięcy,

Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szkolili się w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności. Druhowie w trakcie szkolenia musieli zaliczyć także test w komorze dymowej w którym wykazywali się sprawnością fizyczną oraz orientacją w zadymionych pomieszczeniach testowych o praktycznie zerowej widoczności.

Egzamin przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.