POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Żarskiego Pan Józef Radzion. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współdziałających w sytuacjach kryzysowych i jednocześnie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie żarskim. Głównym tematem spotkania była ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa w 2018 roku w powiecie żarskim, którą omówili reprezentanci poszczególnych instytucji. Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mł. bryg. Robert Słowikowski przedstawił krótką statystykę i charakterystykę zdarzeń zaistniałych w 2018 roku, zwracając szczególną uwagę na wzrost ilości pożarów (w tym pożarów sadzy w kominie), zdarzeń z ulatniającym się tlenkiem węgla oraz zdecydowany wzrost ilości ofiar śmiertelnych w zdarzeniach drogowych. Ponadto przybliżył realizację zadań inwestycyjnych i doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz jednostek OSP powiatu żarskiego w nowe samochody bojowe oraz sprzęt pożarniczy w 2018 roku. Przedstawił również plany kolejnego etapu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz zakupu lekkiego samochodu specjalistycznego do zabezpieczenia działań ratownictwa chemicznego
i ekologicznego w 2019 roku przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW.

FOTO: Starostwo Powiatowe Żary