POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP W ŻARACH

W dniu 22 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach. Spotkanie odbyło się w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. W skład Zarządu zostali powołani Starosta Żarski Józef Radzion, któremu powierzono funkcję Prezesa oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz. Na spotkaniu zostały omówione również sprawy bieżące dot. działalności Oddziału Powiatowego ZOSP w 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mł. bryg. Robert Słowikowski, który przedstawił krótką statystykę i charakterystykę zdarzeń zaistniałych w 2018 roku, zwracając szczególną uwagę na wzrost ilości pożarów (w tym pożarów sadzy w kominie), zdarzeń z ulatniającym się tlenkiem węgla oraz zdecydowany wzrost ilości ofiar śmiertelnych w zdarzeniach drogowych. Ponadto przybliżył realizację zadań inwestycyjnych i doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Żarach oraz jednostek OSP powiatu żarskiego w nowe samochody bojowe oraz sprzęt pożarniczy w 2018 roku. Komendant podziękował również za dotychczasową współpracę i zadeklarował pomoc i współdziałanie w zakresie szkoleń, ćwiczeń i organizacji zawodów sportowo pożarniczych oraz wszelkich inicjatyw związanych z prewencją społeczną w 2019 roku.


Foto:Starostwo Powiatowe Żary