ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DOSTAWY PALIW CIEKŁYCH DLA KP PSP W ŻARACH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na dostawę paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

Oferty należy składać do dnia 21.02.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania z serwisu BIP KP PSP w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego
oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dostawa odbywać się będzie na Stacjach Paliw, znajdujących się
w odległości do 5 kilometrów od miejsca garażowania, w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach, ul. Serbska 58, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:

  1. olej napędowy w ilości                –          do        18 000 litrów,
  2. benzyna bezołowiowa 95            –          do        2 000 litrów.

 Zadanie 2 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku, ul. Strażacka 1, liczonej najkrótszą drogą publiczną
w zakresie:

  1. olej napędowy w ilości                –          do        9 000 litrów,
  2. benzyna bezołowiowa 95            –          do        1 000 litrów.

Przedstawiona ilość paliwa nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania jego zakupu, jedynie stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia. Zakup paliwa będzie się odbywać sukcesywnie co miesiąc zgodnie z faktycznym zużyciem przez pojazdy i sprzęt silnikowy Zamawiającego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4.
Zawarcie umowy na okres 12 miesięcy:

  1. dla Zadania 1 – od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
  2. dla Zadania 2 – od dnia 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.