PRZETARG NA WYBUDOWANIE BUDYNKÓW KOMENDY I JRG – STAN SUROWY OTWARTY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach” na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia dostępna  jest w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Żarach.