PROMOCJA ZAWODU STRAŻAK

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wzięła udział w przedsięwzięciach promujących zawód strażaka. W dniu 26 marca 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyły się „Targi Pracy i Edukacji”, a 29 marca 2019 r. „Dni Otwarte” w Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach. W trakcie wystaw zachęcano do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiono zasady naboru do służby w PSP, jak również prezentowano możliwość edukacji w Szkole Aspirantów PSP i Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jedną z głównych atrakcji były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem strażaków ratowników medycznych z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żarach i Lubsku można było sprawdzić swoje umiejętności i poziom wiedzy na temat pierwszej pomocy.