INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW STRAŻNICY KP PSP ŻARY.

Informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.15 w siedzibie KP PSP w Żarach przy ul. Serbskiej 58 dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty”  przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Szczegółowa informacja znajduje się w pliku (link poniżej) oraz w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

Informacja z otwarcia ofert – „Budowa budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty” (plik .pdf)

Strona BIP KP PSP w Żarach – informacja o zamówieniu publicznym związanym z budową budynków komendy i JRG – stan surowy otwarty.