ODPRAWA OPERACYJNA KADRY DOWÓDCZEJ JRG I DYŻURNYCH SKKP

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się odprawa operacyjna Komendanta Powiatowego PSP z kadrą dowódczą Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Żarach i Lubsku oraz dyżurnymi Stanowiska Kierowania KP. W trakcie odprawy omówiono zostały tematy z zakresu zagadnień operacyjnych i służbowych. Odprawę poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski.

W trakcie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Żarach wręczył nowy zakres czynności rozszerzony o zadania dowódcy zastępu mł. ogn. Sebastianowi Walczakowi z JRG Lubsko.