ZAKRES PRZEDMIOTOWY DOTACJI OSP KSRG W 2019 R.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek OSP KSRG na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58. Celem spotkania jest omówienie i podział dotacji budżetowej dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach KSRG. Proszę o przybycie na spotkanie osób władnych podjąć decyzję w imieniu jednostki OSP o przeznaczeniu dotacji.

Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. podzielił dotację celową z budżetu państwa dla jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego włączonych do KSRG w kwocie 266.846 zł., w tym:

 • na wydatki bieżące – 112.530 zł.:
  1. inwestycje budowlane (remonty strażnic) – 56.700 zł.,
  2. sprzęt pożarniczy – 7.452 zł.,
  3. sprzęt łączności – 2.186 zł.,
  4. wyposażenie osobiste i ochronne strażaków – 46.192 zł.
 • na wydatki inwestycyjne – 154.316 zł.:
  1. sprzęt pożarniczy – 14.316 zł.
  2. Sprzęt transportowy – 140.000 zł.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach przydzielił w/w kwotę dla jednostek OSP KSRG wg następującej zasady:

 • kwota bazowa dla każdej jednostki OSP w wysokości – 2500 zł.,
 • kwota za jeden wyjazd do działań ratowniczo gaśniczych w wysokości – 80 zł.

W skali powiatu przyznane kwoty są podzielone na wydatki inwestycyjne i bieżące. Dodatkowo wydatki bieżące podzielono na 4 kategorie. Nie ma możliwości przesuwania przyznanych środków w skali powiatu między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi oraz pomiędzy kategoriami wydatków bieżących.

W związku z w/w ustaleniami dot. podziału dotacji proszę przygotować do dnia 23.04.2019 r. propozycje ewentualnych zakupów sprzętu i prac remontowych, które będą mogły być sfinansowane z dotacji. Materiały w zakresie liczby wyjzadów jednostek OSP oraz asortymentu do zakupu znajdują się poniżej.

Proszę o przygotowanie propozycji  wykorzystania w/w środków i przesłanie informacji na adresy: j.jozwa@straz.zary.pl i p.brela@straz.zary.pl według określonego wzoru [ tabela propozycji zakupów].


Załączniki:

 1. ASORTYMENT KSRG 2019
 2. Tabela propozycji zakupów.
 3. Wyjazdy jednostek OSP w 2018 r.