2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach włączyła się w uczczenie Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.

Z tej okazji w dniu dzisiejszym odbyły się uroczyste apele podczas zmiany służby w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w Żarach i Lubsku. Podczas uroczystości strażacy wchodzący w skład pocztu flagowego podnieśli flagę państwową na maszt w KP PSP Żary i JRG Lubsko.

Historia flagi

„Flaga to płat tkaniny określonego kształtu i barwy, który umocowany do drzewca może zawierać godło, symbol oraz wzór. Jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji, również miasta czy jednostki podziału terytorialnego”.

Pierwsze wzmianki o fladze Polski pojawiły się już w kronice Galla Anonima z XII wieku. Kronikarz opisuje jak to w bitwie Polsko-Czeskiej w latach 1086-1138 oddziały Bolesława Krzywoustego odznaczały się chorągwiami. Jednak w czasie tym flagi nie były jednorodne i każdy ród posługiwał się swoimi. Dopiero w 1295 r., wraz z koronacją Przemysła II, obraz flagi został ujednolicony na znak jedności ziem polskich. Przedstawiał on orła w koronie na czerwonym tle. Przez wiele lat wizerunek ten zmieniał się, aby uzyskać ostateczną wersję wraz z koronacją Władysława Łokietka w 1320 r. Kolejna zmiana nastąpiła dopiero w 1919 r., kiedy to 01.08 sejm uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, która dokładnie określała wygląd flagi. Doszło wówczas po raz pierwszy do podziału flagi i godła.

Znaczenie barw

Polskie barwy narodowe umieszczone na fladze państwowej wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego oraz herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Według ówczesnej symboliki biel pochodzić miała od bieli orła będącego już godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdowały się na czerwonej tarczy herbu. Z tego to właśnie powodu na fladze biel znalazła się na górze, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż jego tło.