UMOWY NA III ETAP BUDOWY KOMENDY PODPISANE!

W dniu 24 maja 2019 r. mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach podpisał umowy na III etap realizacji robót w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”

Zadanie inwestycyjne polegających na budowie budynków komendy i JRG w stanie surowym otwartym przy ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach zrealizuje za kwotę 3.194.225,40 zł Przedsiębiorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o. o. z Żar. W imieniu przedsiębiorstwa umowę podpisali Panowie Piotr Kamiński – Prezesa Zarządu i Daniel Faliński – Członek Zarządu.

Nadzór inwestorski na budowie sprawować będzie firma „NADZORY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE mgr inż. Ewa Milewska-Mrożek” z Żagania. Umowę podpisała Pani Ewa Milewska Mrożek – Właściciel.

Teren i plac budowy został przekazany wykonawcy. Wkrótce spodziewamy się rozpoczęcia prac. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje wybudowania dwóch budynków w stanie surowym otwartym przykrytych dachem krytym dachówką (budynek komendy) i papą termozgrzewalną (budynek JRG).