ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ UBRAŃ SPECJALNYCH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych dla strażaków KP PSP w Żarach w ramach zadania pn.: „Dostawa nowych ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.
Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 10:00.

Treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej z serwisu BIP KP PSP w Żarach (TUTAJ).