DUŻY POŻAR LASU W POBLIŻU SOBOLIC

W dniu 29.06.2019 roku o godzinie 12:27 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przyjęło zgłoszenie o pożarze w lesie w okolicach miejscowości Sobolice w gminie Przewóz.  Ze względu na 3 najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasów niezwłocznie zadysponowano 4 zastępy strażaków z najbliżej położonych OSP Przewóz i OSP Lipna oraz zastęp z JRG Żary. Po dojeździe na miejsce pierwszej jednostki straży pożarnej Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymało informację, że na miejscu jest samochód patrolowo gaśniczy z Nadleśnictwa Wymiarki oraz że pali się młodnik i ścioła w lesie sosnowym oraz trawa na łące torfowej o nieokreślonej powierzchni. Pożar zlokalizowano wewnątrz kompleksu leśnego oddalonego ok. 2 km od dróg publicznych (wsi Sobolice) na granicy z województwem dolnośląskim w najdalej na południe wysuniętym punkcie województwa lubuskiego. Pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym poinformował również dyżurnego SKKP w Żarach o niewystarczających siłach i środkach na miejscu akcji. Zadysponowano kolejne zastępy strażaków z JRG Żary i JRG Lubsko oraz z sąsiedniego powiatu żagańskiego tj. OSP Wymiarki, OSP Gozdnica oraz OSP Iłowa. Równocześnie zaalarmowano strażaków z OSP Dąbrowa Łużyca oraz OSP Piotrów. Do działań zadysponowano Oficera Operacyjnego KP PSP Żary. W pierwszej fazie akcji gaśniczej podano 6 prądów wody w natarciu na czoło pożaru oraz dysponowano kolejne zastępy strażaków. W działaniach był zaangażowany Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach oraz kolejni Oficerowie Operacyjni KP PSP Żary. Do akcji włączano kolejne zadysponowane zastępy OSP Łęknica, OSP Górzyn, OSP Sieniawa Żarska a także cysternę z JRG Szprotawa z zapasem 18000 litrów wody. Strażacy z OSP Konin Żagański, OSP Dzietrzychowice oraz OSP Borowe realizowali zadania związane z tankowaniem samolotów gaśniczych na lądowisku w Gozdnicy. Cztery samoloty z lotnisk w Przylepie i Lubinie dokonały w sumie 30 zrzutów gaśniczych. Na miejscu działań zorganizowano punkty czerpania wody na sztucznym zbiorniku ppoż. z wykorzystaniem motopomp pływających oraz na naturalnym zbiorniku (stawach w miejscowości Sobolice) zasilanych z Nysy Łużyckiej z wykorzystaniem agregatu pompowego dużej wydajności. W godzinach wieczornych pożar został zlokalizowany. Wykonano pasy przeciwpożarowe dookoła miejsca pożaru oraz dogaszono obwodnicę pożaru. W celu dozorowania pożarzyska na noc pozostały zastępy z OSP Przewóz, Piotrów i Lipna oraz służby leśne. Niekorzystne warunki pogodowe w kolejnym dniu tj. temperatura ponad 35°C i gwałtowny wiatr spowodowały odnowienie się ognisk pożaru wewnątrz obwodnicy pożaru.  W kolejnym dniu trwało dogaszanie, w które były zaangażowane zastępy z JRG Żary, OSP Lipna, OSP Przewóz, OSP Złotnik, OSP Lipinki Łużyckie, OSP Dąbrowa Łużycka. Spaleniu uległa pokrywa gleby i drzewa znajdujące się na łące torfowej oraz terenie zabagnionym na łącznej powierzchni 6,96 ha. Cała akcja trwała prawie 35 godzin a zaangażowanych w nią było 31 pojazdów i 98 strażaków w tym 7 Kierujących Działaniami Ratowniczymi. W pierwszej fazie działania były bardzo dynamiczne, front pożaru przemieszczał się bardzo szybko a działania były trudne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom działań gaśniczych za zaangażowanie!