ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ UBRAŃ SPECJALNYCH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych dla strażaków KP PSP w Żarach w ramach zadania pn.: „Dostawa nowych ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 24.07.2019 r. do godz. 10:00

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/zamowienia_publiczne/12/17/Dostawa_nowych_ubran_specjalnych_dla_Komendy_Powiatowej_Panstwowej_Strazy_Pozarnej_w_Zarach/