SZKOLENIE KPP PAŹDZIERNIK 2019

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach planuje przeprowadzić szkolenie strażaków OSP w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w  październiku 2019 r.

Szkolenie z KPP przewidziane jest dla 18 uczestników. W celu przyjęcia na szkolenie konieczne jest złożenie imiennych kart zgłoszenia według określonego wzoru.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru;
  • Ukończenie szkolenia podstawowego OSP;
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

W załączeniu wzór karty skierowania na szkolenie KPP. Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Żary do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Koordynatorem szkolenia  jest sekc. Dawid Lewandowski – tel. 683630717, e-mail: d.lewandowski@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta_skierowania_KPP

 

Karta_skierowania_KPP