LIST SEKRETARZA STANU W MSWiA DOT. TRYBU I ZASAD UDZIELANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ZADANIE PUBLICZNE „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” W 2019 ROKU