ODPRAWA Z PREZESAMI/NACZELNIKAMI JEDNOSTEK OSP ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDÓW NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyła się odprawa z Naczelnikami/Prezesami jednostek OSP z terenu powiatu Żarskiego oraz przedstawicielami urzędów zajmujących się sprawami jednostek OSP.

Spotkanie dotyczyło zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej związanej z rozszerzeniem zakresu działań jednostek OSP a co za tym idzie możliwości pozyskania dotacji w celu realizacji zadań z tym związanych. Dodatkowo omówione zostały sprawy bieżące oraz tematy związane z zakresem działań operacyjnych.

Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski  wraz z funkcjonariuszami KP PSP Żary.