SZKOLENIE NACZELNIKÓW I KOMENDANTÓW GMINNYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie planuje przeprowadzić szkolenia:

 • 26-27 października 2019 r.Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • 30 listopada – 01 grudnia 2019 rKomendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydat kierowany na szkolenie Naczelników OSP powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

 • wypełnione skierowanie,
 • wiek – nie przekroczone 65 lat,
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia).

Kandydat kierowany na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

 • wypełnione skierowanie,
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym,
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia),
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do przedłożenia w pierwszym dniu szkolenia).

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona i wynosi:

 • 20 osób na szkolenie Naczelników OSP,
 • 40 osób na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP.

Szkolenia odbędą się pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 10 uczestników na szkolenie. Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie koszarowe lub dowódczo sztabowe.

            Kartę skierowania kandydata należy przesłać w terminie na szkolenie:

– Naczelników OSP  do 18 października br.,

– Komendantów Gminnych ZOSP RP  do 22 listopada br.,

pocztą elektroniczną na adres email: naksr@straz.gorzow.pl.

Oryginał skierowania uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Do pobrania:

 1. Karta skierowania na szkolenie Naczelników OSP
 2. Karta skierowania na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP