ĆWICZENIA „PARK MUŻAKOWSKI 2019”

W wyniku podpalenia doszło do powstania pożaru lasu w okolicach miejscowości Potok w Nadleśnictwie Wymiarki Leśnictwo Dąbrówka gmina Przewóz. Zagrożony był park krajobrazowy „Łuk Mużakowa” oraz „Park Mużakowski”. Rozwój pożaru stwarzał realne zagrożenie dla miast Łęknica oraz Bad Muskau. Wskutek bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr) pożar gwałtownie się rozprzestrzeniał. Siły powiatu żarskiego były niewystarczające do opanowania zagrożenia. Do pomocy zostały wzywane siły i środki z powiatów ościennych oraz z Niemiec. Tak przedstawiał się założenia sytuacyjne do ćwiczeń pod kryptonimem „Park Mużakowski 2019” przygotowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp.

W celu realizacji założeń taktycznych na punkt koncentracji w Przewozie zostały wezwane liczne siły i środki w tym 90 pojazdów i 450 ćwiczących. Zadysponowane siły i środki to 2 plutony kompani gaśniczej Żary, 2 plutony kompani gaśniczej Żagań, 2 plutony kompani gaśniczej Krosno Odrzańskie, 2 plutony kompani gaśniczej Zielona Góra, kompania gaśnicza Spree-Neiße, kompania gaśnicza Görlitz, Kompania gaśnicza ZOSP z województwa Lubuskiego, zastępy JRG Żary i Lubsko, pojazdy wsparcia z Polski i Niemiec.

Działaniami gaśniczymi kierował bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach. Działania gaśnicze zostały zrealizowane poprzez natarcie oskrzydlające oraz działania obronne polegające na położeniu pasa z piany sprężonej przed frontem pożaru. W tym celu teren działań gaśniczych został podzielony na trzy odcinki bojowe. Odcinek bojowy (OB1) na prawym skrzydle stworzyły siły i środki (SIS) z Polski, odcinek bojowy (OB2) na lewym skrzydle zbudowały SIS z Niemiec. Zaopatrzenie wodne zostało realizowane przez zastępy Kompani gaśniczej ZOSP (OB3). Punkt czerpania wody (PCW) zorganizowano na rzece Nysa Łużycka w pobliżu elektrowni wodnej Przesieka (spiętrzenie wody przed elektrownią zapewniło wymagany poziom wody). Zostały zbudowane dwie niezależne magistrale wodne o długości 1250 m każda. Zaopatrzenie wodne zostało realizowane w systemie przetłaczania od PCW na rzece z wykorzystaniem pomp wysokiej wydajności do zbiornika 50m3 rozstawionego w lesie. Obie magistrale zostały zbudowane z wykorzystaniem węży W110 (z samochodów wężowych). Odcinki bojowe 1 i 2 (OB1 i OB2) były zasilane w wodę ze zbiornika 50m3 po wybudowaniu magistrali wodnej.

Zorganizowano wspólny Polsko Niemiecki sztab działań przy elektrowni Przesieka. Sztab zbierał informacje z działań odcinków bojowych za pomocą łączności radiowej i przekazywał aktualne informacje dla Kierującego działaniem Ratowniczym (KDR). Do pracy na styku sił Polskich i Niemieckich zostali wyznaczeni oficerowie łącznikowi porozumiewający się w języku polskim i niemieckim. Pozwoliło to na komunikację pomiędzy SIS z Polski i Niemiec na poziomie kierowania i zapewniło optymalny przepływ informacji. W pobliżu sztabu został zbudowany polowy punkt medyczny w którym pracowali ratownicy z Polski i Niemiec.

Pogoda nie była sprzyjająca, cały dzień padał deszcz, dlatego jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie w realizację celu ćwiczeń mimo problemów z aurą.