SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W LUBSKU

05 listopada 2019 r w Urzędzie Miejskim w Lubsku w ramach ogólnopolskiej kompanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”- odbyło się otwarte szkolenie zorganizowane przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą w Lubsku. W ramach posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia przy Radzie Miejskiej w Lubsku przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w tym bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych. Zaprezentowano założenia kompanii oraz zalety wczesnego wykrycia tlenku węgla i dymu oraz zagrożeń dotyczących pożarów kominów. W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze, przedstawiciel kominiarzy, sołtysi sołectw Gminy Lubsko oraz Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Lubsko.