NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP

Plan Szkolenia OSP 2020

Plan Szkolenia OSP 2020

PLAN SZKOLENIA OSP 2020

 

NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach planuje zorganizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie rozpocznie się w dniu 25 stycznia, a zakończy się w dniu 26 kwietnia 2020 r. i będzie obejmowało 14 dni zajęciowych.

(W celu przyjęcia strażaków OSP na szkolenie konieczne jest złożenie imiennych kart zgłoszenia według określonego wzoru.)

 

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru w załączniku poniżej,
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie o posiadaniu przez kierowanych na szkolenie zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenia NNW oraz wyposażenia.

Termin ważności badań lekarskich i ubezpieczenia NNW kursanta oraz czasookresy użytkowania sprzętu (min. terminy obowiązkowych przeglądów sprzętu ochrony układu dróg oddechowych) mają być ważne na cały okres trwania szkolenia. Jeżeli wygasną należy je odnowić z zachowaniem ciągłości terminu ważności – w przeciwnym przypadku kursant nie może uczestniczyć w szkoleniu/ nie może używać sprzętu.

 

Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Żary do dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Koordynatorem szkolenia jest sekc. Dawid Lewandowski – tel. 683630717, e-mail: d.lewandowski@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta skierowania

 

 

Karta skierowania