AWANS NA STANOWISKO DOWÓDCY JRG LUBSKO – 22 STYCZNIA 2020 R.

W dniu 22 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyło się spotkanie, podczas którego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz uroczyście wręczył akt mianowania na wyższe stanowisko służbowe kpt. Stanisławowi Puzio. Z dniem 22 stycznia 2020 roku  kpt. Stanisław Puzio został Dowódcą Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w Lubsku.

Nowo powołany Dowódca JRG w Lubsku odebrał gratulacje i życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Kpt. Puzio strażakiem Państwowej Straży Pożarnej jest od ponad 20 lat. Od początku służby związany ze służbą operacyjną i żarską komendą. Poniżej prezentujemy drogę służbową nowego dowódcy JRG w Lubsku.

Wyszkolenie pożarnicze kpt. Stanisława Puzio:
Ośrodek szkolenia PSP w Gubinie – 28.06.2000 r. – kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP
Szkoła Podoficerska PSP w Opolu – 01.03.2001 r. – kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu – 26.08.2011 r.  – technik pożarnictwa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 25.01.2017 r. – studia podyplomowe (przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowiska związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi)

 Przebieg służby kpt. Stanisława Puzio:
stażysta w JRG Lubsko (01.10.1999),
młodszy ratownik w JRG Lubsko ( 01.05.2001 r.),
ratownik – kierowca w JRG Lubsko (01.09.2002 r.)
starszy ratownik – kierowca w JRG Lubsko (01.07.2005 r.)
dowódca zastępu w JRG Lubsko (01.06.2006 r.)
zastępca dowódcy zmiany w JRG Lubsko (01.05.2012 r.),
dowódca zmiany w JRG Lubsko (01.01.2013 r.)
zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żarach (01.02.2017 r.)
zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku z poszerzonym zakresem czynności o obowiązki dowódcy JRG (01.02.2019 r.)
po. dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku (22.07.2019 r.)
dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku (22.01.2020 r.)