BECZKI Z NIEZNANĄ SUBSTANCJĄ W LESIE

W dniu 25.01.2020 r. o godzinie 14:29 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Żarach przyjął zgłoszenie od Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie o kilku beczkach z nieznaną substancją porzuconych w lesie w okolicy miejscowości Trzebiel. Na miejsce zdarzenia natychmiastowo zadysponowano zastęp z JRG Żary oraz OSP Trzebiel. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono również Policję oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze . Po przyjeździe na miejsce KDR zastał na skraju lasu porozrzucane zderzaki, opony i inne elementy samochodów a wśród nich osiem metalowych beczek. Po przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że beczki nie posiadały wycieków a w środku znajdowała się oleista substancja. KDR nie stwierdził zagrożenia chemiczno-ekologicznego w związku z czym przekazał teren prowadzonych zdarzeń leśniczemu Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie z zaleceniem zabezpieczenia składowiska.

PRZYPOMINAMY!!!, że zaśmiecanie Lasów jest wykroczeniem o którym stanowi  art. 162 kodeksu wykroczeń.

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.