BEZPIECZNE FERIE 2020 ZE STRAŻAKAMI Z JRG LUBSKO

W dniach od 20 stycznia do 04 lutego 2020 roku strażacy z JRG w Lubsku zaangażowali się w organizację pokazów i pogadanek dla dzieci w instytucjach  kulturalno-oświatowych tj. Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lubsku,  Lubskim Domu Kultury w Lubsku i Placówce Wsparcia Dziennego „Tęcza” w Jasieniu.

Podczas wizyt omawiano zagrożenia związane z przebywaniem nad wodą, przebywania w warunkach niskich temperatur, zasady powiadamiania służb ratowniczych i korzystanie z numerów alarmowych, zasady pierwszej pomocy. Ratownicy z Sekcji Psów Poszukiwawczo Ratowniczych OSP Jasień przeprowadzili pokaz umiejętności czworonogów w zakresie poszukiwania przedmiotów i osób zaginionych. Przedstawiono zasady obchodzenia się z agresywnymi i obcymi psami. 

Opiekunowie i dzieci otrzymywali ulotki edukacyjno-informacyjne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Czad i ogień obudź czujność” i książeczki „Przygody Dzielnego Psa Żarka”.

Poza strażakami w  spotkaniach uczestniczyli Policjanci z Komisariatu Lubsko oraz Ratownicy z Sekcji Psów Poszukiwawczo Ratowniczych OSP Jasień. W spotkaniach uczestniczyło ok. 150 dzieci.