INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ STRAŻNICY KP PSP ŻARY ETAP III.

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”.

Szczegółowa informacja znajduje się w pliku (link poniżej) oraz w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik .pdf)

Strona BIP KP PSP w Żarach