STRAŻAK NA MEDAL – URATOWAŁ ŻYCIE DZIECKA

W dniu 16 lipca 2020 roku podczas zbiórki w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach Pan st. kpt . Mariusz Morawski miał zaszczyt wyróżnić nagrodą finansową za wzorową i bohaterską postawę Pana st. ogn. Pawła Czerniaka.

Pan st. ogn. Paweł Czerniak będąc poza służbą, jako świadek wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 13 lipca 2020 r. (w miejscowości Wykroty; gmina Nowogrodziec; powiat Bolesławiec), udzielał do chwili przybycia służb ratunkowych Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ciężko poszkodowanemu 10 letniemu chłopcu. Na najwyższe uznanie zasługuje odwaga, wiedza, profesjonalizm oraz sprawne i konsekwentne działanie st. ogn. Pawła Czerniaka, które pozwoliło na uratowanie ludzkiego życia.

Postawa funkcjonariusza z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach kolejny raz udowodniła, że uznanie jakim Państwową Straż Pożarną darzą mieszkańcy naszego kraju jest w pełni uzasadnione i znalazło potwierdzenie w realnych działaniach.

Dziękując za zaangażowanie i postawę, która może być wzorem do naśladowania Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Mariusz Morawski życzył wyróżnionemu dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych planów i zamierzeń.

http://straz.wroclaw.pl/godna-uznania-postawa-strazaka/