ĆWICZENIA STRAŻAKÓW JRG LUBSKO W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „HAMAR” W GÓRZYNIE

W dniu 10 września 2020 roku miały miejsce ćwiczenia w zakładzie produkcji drzewnej w Górzynie. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku ćwiczyli wariant pożaru, który powstał w pomieszczeniu, gdzie znajduje się sprężarka z agregatem zasilającym linię produkcyjną sprzętu pneumatycznego. Jeden pracownik uległ wypadkowi, wewnątrz znajdowała się butla z gazem. Ćwiczono pozoracje pożaru, którą połączono z koniecznością  ewakuacji personelu zakładu. Powyższe ćwiczenia  miały na celu sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem, sprawdzenie jak osoby funkcyjne radzą sobie ze sprawnym i bezpiecznym wyprowadzeniem pracowników z obiektów. Strażacy mieli okazje zapoznać się ze specyfiką obiektu, rozmieszczeniem pomieszczeń,  instalacji oraz praktycznie wzmocnić swoje umiejętności zawodowe.