UWAGA ! ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH

 w związku z aktualną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną na terenie kraju

ZWRACA SIĘ Z APELEM O OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH

 Rekomendujemy składanie podań, wniosków i innych dokumentów
w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP – pismo ogólne do urzędu – adres skrytki : /KP_PSP_Zary/SkrytkaESP), poczty elektronicznej: sekretariat@straz.zary.pl, faksu: +48 68 363 07 21.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PSP W ŻARACH MOŻNA UZYSKAĆ:

 Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP

Tel. 683630704, 683630714        Faks. 683630721    e-mail: sekretariat@straz.zary.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP dostępne są w zakładce KONTAKT

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWALI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ