Zakup kamery termowizyjnej dla KP PSP w Żarach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zakupiła kamerę termowizyjną wraz z osprzętem, która umożliwi bezpośrednio zapobieganie zagrożeniom mającym wpływ na bezpieczeństwo życia, zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochronę środowiska. Sprzęt jest wykorzystywany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku.

Użycie kamery termowizyjnej w istotny sposób wpłynie na likwidację zagrożeń chemicznych i ekologicznych w tym ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i będzie umożliwiało między innymi rozpoznawanie zagrożeń, analizowanie powstałych awarii, prognozowanie rozwoju skażeń.  Podczas gaszenia pożarów użycie kamery termowizyjnej z osprzętem przyspieszy lokalizację gorących punktów oraz wyszukiwanie źródeł ciepła, co wpłynie na ograniczenie rozmiaru zdarzenia.

Koszt realizacji zadania wyniósł 41 750,00 zł. Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 20 750,00 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 21 000,00 zł.