KOLEJNA DOSTAWA MASECZEK I PŁYNU DO DEZYNFEKCJI DLA STRAŻAKÓW

Lubuscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali wsparcie w walce z koronawirusem w postaci płynu do dezynfekcji i maseczek ochronnych. Materiały pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych, a wystąpił o nie z zapotrzebowaniem i przekazał strażakom Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak.

Strażacy otrzymali:

  • 2160 pojemników 5 litrowych z płynem do dezynfekcji (po 4 pojemniki dla każdej OSP i po 20 dla JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)
  • 1800 opakowań maseczek ochronnych (po 3 opakowania dla każdej OSP i 22 opakowania dla każdej JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)

W dniu 04.01.2021 r. otrzymane środki od Wojewody Lubuskiego w postaci maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji zostały przekazane dla 25 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu żarskiego. Za otrzymane środki strażacy dziękują.