Strażacy, którzy zakończyli służbę w KP PSP w Żarach w 2013 r.

kpt. Sławomir Gałek

Dowódca Zmiany w JRG PSP w Żarach
Przejście w stan spoczynku: 30.11.2013 r.


st. kpt. mgr inż. Mariusz Rajman

Naczelnik Wydziału w KP PSP w Żarach
Przejście w stan spoczynku: 21.01.2013 r.