Strażacy, którzy zakończyli służbę w KP PSP w Żarach w 2018 r.

mł. bryg. inż. poż. Zbigniew Słomka

Dowódca JRG PSP w Żarach
Przejście w stan spoczynku: 31.01.2018 r.