POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, NADANIE SZTANDARU, OTWARCIE STRAŻNICY, LUBSKO – 28 MAJA 2005 R.

W dniu 28 maja 2005 r. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami dnia strażaka połączonymi z wręczeniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz otwarciem nowej Strażnicy JRG PSP w Lubsku. W tym dniu zostały przyznane medale i odznaczenia oraz wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Część wyróżnień została wręczona podczas ogólnopolskich obchodów dnia strażaka w Zielonej Górze w dniu 06.05.2005 r. Wyróżnienia i awanse otrzymały następujące osoby:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla mł. bryg. Dariusza Łoś

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla st. sekc. Roberta Rowińskiego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nadał stopień aspiranta dla: mł. asp. Sławomira Gałek

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 15/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku nadał  stopień starszego ogniomistrza dla: ogn. Czesława Flaga
ogniomistrza dla: mł. ogn. Marka Świerk
młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Daniela Kotwickiego, st. sekc. Krzysztofa Pazdan, st. sekc. Stanisława Puzio
starszego sekcyjnego dla : sekc. Grzegorza Chabraszewskiego, sekc. Sławomira Czeremużyńskiego, sekc. Romana Kluczyckiego, sekc. Mieczysława Myśków, sekc. Marcina Pelc

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 3/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku nadał stopień starszego strażaka dla: str. Łukasza Magryn, str. Piotra Jarosiewicz

Uchwałą z dnia 10 marca 2005 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: asp. Tomasza Makowskiego, st. ogn. Dariusza Znajszły, sekc. Bogdana Madej

SREBRNY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. ogn. Alfreda Dubickiego, mł. ogn. Radosława Bojakowskiego, sekc. Roberta Kaniewskiego, sekc. Andrzeja Luszka

BRĄZOWY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: ogn. Marka Świerlińskiego, mł. ogn. Daniela Kotwickiego, mł. ogn. Stanisława Puzio, st. sekc. Roberta Rowińskiego, sekc. Dariusza Musielak, sekc. Dariusza Czeremurzyńskiego

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał dyplom dla kpt. Marjusza Rajman

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywanych obowiązków służbowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka przyznał nagrodę pieniężną dla mł. asp. Grzegorza Bąk