POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 21 MAJA 2008 R.

W dniu 21 maja 2008 r. odbyły się w Żarach Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego

Dowódcą uroczystości był st. kpt. Piotr Rybak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość prowadził st. kpt. Paweł Hryniewicz – Kierownik Sekcji w Wydziale Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu młodszy aspirant Tomasz Burzawa, flagowy ogniomistrz Krzysztof Pazdan, asystujący sekcyjny Paweł Maludy wystawiła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku. Poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu młodszy kapitan Zbigniew Słomka, sztandarowy starszy aspirant Mariusz Morawski, asystujący ogniomistrz Andrzej Podgórski wystawiła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Podczas uroczystości prezentowały się Poczty sztandarowe i delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Żarskiego oraz delegacja Wojskowej Straży Pożarnej z Potoku. Powiatowe Obchody Dnia strażaka uświetnia swoją obecnością Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, Związek Harcerstwa Polskiego.

Z okazji dnia strażaka:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał  z dniem 16 kwietnia 2008 r. BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla: st. asp. Dariusza KOWALCZYKA, ogn.Janusza MACA, st. str.Marka CHUDKA;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 109/07 z dnia 09 listopada 2007 r. nadał  stopień
STARSZEGO KAPITANA dla kpt. Pawła HRYNIEWICZA;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 35/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. nadał  stopień
MŁODSZEGO KAPITANA dla asp. sztab. Marka ŁAWRECKIEGO, asp. Grzegorza BĄK, asp. Sławomira GAŁEK;

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał DYPLOM  dla   st. kpt. Piotra RYBAKA

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 1/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku  nadał  stopień:
OGNIOMISTRZA dla: mł. ogn. Daniela KOTWICKIEGO, mł. ogn. Krzysztofa PAZDANA
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla: st. sekc. Marka GAJDEMSKIEGO, st. sekc. Roberta KANIEWSKIEGO, st. sekc. Andrzeja LUSZKI, st. sekc. Bogdana MADEJA, st. sekc. Dariusza MUSIELAKA, st. sekc. Sławomira ZIELONKO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 6/2008 z dnia 23 kwietnia 2007 roku n a d a ł  stopień STARSZEGO STRAŻAKa DLA: str. Pawła BRELI, str. Michała JURKOWSKIEGO, str. Wojciecha SOBCZAKA

Podczas uroczystości odbyło się przekazanie przez KP PSP w Zarach dla OSP Marszów samochodu SLOp Toyota, oraz przekazanie dla KP PSP w Żarach nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA Mercedes

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach uhonorowała osoby,  które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zarach, oraz osoby które dużym wkładem pracy przyczyniły się do pozyskania w ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zostały również wyróżnione osoby za wspieranie działalności KP PSP Żary w 2007 roku.