OBCHODY DNIA STRAŻAKA, LUBSKO – 22 MAJA 2009 R.

Uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w dniu 22 maja 2009 r. w sali starego kina w Lubsku przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. – st. kpt. Grzegorz Stachowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko – Bogdan Bakalarz
Przewodnicząca Rady Powiatu żarskiego – Irena Marciniak
Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy Lubsko – Halina Kaczmarek
V –ce Starosta – Piotr Palcat
Prezes ZP ZOSP RP powiatu Żary – Edward Skobelski
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach – podinsp. Tomasz Rabenda
Komendant Komisariatu Lubsko – podinsp. Radosław Bobiński
V – ce Prezes ZW ZOSP RP – Ryszard Klisowski

Przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Dariusz Łoś
Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Marek Ławrecki – Dowódca Jednostki Ratowniczo – gaśniczej PSP w Lubsku
Ceremonię wręczania wyróżnień i odznaczeń prowadził st. kpt. Paweł Hryniewicz – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno, Rozpoznawczego

 Odznaczeni i wyróżnieni zostali następujący strażacy powiatu żarskiego:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. kpt. Grzegorzowi BĄKOWI, mł. kpt. Sławomirowi GAŁKOWI, asp. Tomaszowi MAKOWSKIEMU

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego nadało ZŁOTY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
st. ogn. Stanisławowi BUDZYNIE, mł. kpt. Norbertowi KAWCE, mł. kpt. Mariuszowi KUKUCIOWI, ogn. Andrzejowi PODGÓRSKIEMU, mł. ogni. Bogdanowi SZYMAŃCOWI

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego nadało SREBRNY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
ogn. Krzysztofowi PAZDANOWI, mł. ogn. Romanowi KLUCZYCKIEMU, asp. sztab. Dariuszowi KOWALCZYKOWI

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego nadałoBRĄZOWY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
sekc. Tomaszowi HABOWSKIEMU, sekc. Witoldowi LEPKO

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał  stopień:
MŁODSZEGO BRYGADIERA  dlast. kpt. Piotra RYBAKA
STARSZEGO KAPITANA dla kpt. Mariusza RAJMANA
KAPITANA dla mł. kpt. Zbigniewa SŁOMKI
MŁODSZEGO KAPITANA dla mł. asp. Marka GIEDROJCIA, asp. sztab. Norberta KAWKI, asp. Mariusza KUKUCIA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał  stopień
ASPIRANTA SZTABOWEGO dla st. asp. Dariusza KOWALCZYKA
ASPIRANTA dla mł. asp. Alfreda DUBICKIEGO

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał  stopień
STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla ogn. Radosława BOJAKOWSKIEGO, ogn. Janusza MAC, ogn. Arkadiusza MAĆKÓW, ogn. Dariusza SOKALSKIEGO
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla st. sekc. Dariusza CZEREMURZYŃSKIEGO, st. sekc. Rafała JUDYCKIEGO, st. sekc. Dariusza REWAJ
STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekc. Pawła CZERNIAKA, sekc. Łukasza RUBCZYŃSKIEGO

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał  stopień
STARSZEGO STRAŻAKA dla str.Piotra Kowalskiego

Komendant Główny przyznał nagrodę pieniężną dla mł. bryg. Piotra RYBAKA i st. str. Marka CHUDKA za zaangażowanie
w procesie przygotowania grup poszukiwawczo – ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny przyznał nagrodę pieniężną dla kpt. Zbigniewa SŁOMKI za szczególne zaangażowanie w służbie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy:
st. kpt. Paweł Hryniewicz – Naczelnik Wydziału
str. Katarzyna Tomaszewska – Główny Księgowy
mł. kpt. Mariusz Kukuć – Zastępca Dowódcy Zmiany
asp. sztab. Roman Garan – Zastępca Dowódcy Zmiany
asp. sztab. Dariusz Kowalczyk – Zastępca Dowódcy Zmiany
mł. asp. Tomasz Burzawa – Dowódca Zastępu
ogn. Daniel Kotwicki – Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
mł. ogn. Dariusz Musielak – Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
mł. ogn Rafał Judycki – Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
sekc. Paweł Marudy – Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
st. ogn. Marek Świerliński – Dyżurny Stanowiska Kierowania
sekc. Piotr Jarosiewicz – Operator Sprzętu Specjalnego
sekc. Agnieszka Borowicz – Młodszy Technik
sekc. Jacek Janusz – Ratownik Kierowca
sekc. Tomasz Kowalczuk – Ratownik Kierowca