UROCZYSTY APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – 25 LISTOPADA 2009 R.

Uroczysty Apel z okazji Dnia Niepodległości, Żary – 25 listopada 2009 r.

W dniu 25 listopada 2009 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego wyróżniającym się strażakom zostały wręczone medale oraz awanse na wyższe stanowiska i stopnie służbowe.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali następujący strażacy powiatu żarskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2009 r. odznaczył:
ZŁOTYM  MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ st. ogn. w st. spocz. Wiesława SZUBER;
SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: mł. kpt. Stanisława LESIAKA, asp. sztab. Henryka GARDZIJEWSKIEGO, asp. sztab. Romana GARANA, st. ogn. Marka CHWAŁKA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 108 z dnia 4 listopada 2009 r. nadał  stopień
BRYGADIERA  dla mł. bryg. Dariusz ŁOŚ;
MŁODSZEGO BRYGADIERA  dla st. kpt. Grzegorza LISIKA.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 10/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. nadał  stopień STARSZEGO ASPIRANTA dla asp. Tomasza MAKOWSKIEGO.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 4/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku  nadał  stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekc. Sebastiana HORODYSKIEGO, sekc. Pawła MALUDY.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 31/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku  nadał  stopień STARSZEGO STRAŻAKA dla str. Sebastiana WALCZAKA, str. Piotra ZGÓRSKIEGO.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowisko służbowe  mł. ogn. Grzegorza CHABRASZEWSKIEGO – na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował do służby stałej z dniem 1 grudnia st. str. Pawła BRELĘ, st. str. Wojciecha SOBCZAKA.