UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 04 MAJA 2010 R.

Z okazji Dnia Strażaka w dniu 04.05.2010 r. w świetlicy KP PSP w Żarach odbył się uroczysty apel podczas którego zostały wręczone awanse w stopniach podoficerskich oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Wręczenie awansów w stopniach oficerskich i aspiranckich oraz  medali i wyróżnień odbyło się podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Żarach.

Podczas apelu wyróżnieni zostali następujący strażacy KP PSP w Żarach:

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem personalnym nr 1/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.  nadał stopień:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla ogn. Andrzeja POGDÓRSKIEGO;
OGNIOMISTRZA dla mł. ogn. Grzegorza CHABRASZEWSKIEGO, mł. ogn.  Marcina PELCA;
STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekc. Tomasza HABOWSKIEGO, sekc. Piotra JAROSIEWICZA, sekc. Andrzeja KOCHAŃSKIEGO, sekc. WITOLDA LEPKO, sekc. Joanny SOKALSKIEJ.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 maja 2010 r. na wyższe stanowiska służbowe:
st. ogn. Waldemara GAWRONA – na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego;
st. ogn. Dariusza SOKALSKIEGO –  na stanowisko operatora sprzętu specjalnego;
sekc. Piotra MAKOWSKIEGO – na stanowisko ratownika kierowcy.