APEL Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 12 MAJA 2011 R.

W dniu 12 maja 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego  wyróżniającym się strażakom wręczono awanse na wyższe stanowiska i stopnie służbowe oraz medale.

Wyróżnieni zostali następujący strażacy KP PSP w Żarach.

Za wzorowe i wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków  wynikających ze służby na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 października  2010 r. nadał:
SREBRNY MEDAL „Za Długoletnią Służbę” dla: bryg. Dariusza ŁOŚ, kpt. Marka ŁAWRECKIEGO, kpt. Roberta SŁOWIKOWSKIEGO, st. asp. Tomasza MAKOWSKIEGO, asp. Alfreda DUBICKIEGO, st. ogn. Ryszarda MYDŁOWSKIEGO, st. ogn. Waldemara GAWRONA, st. ogn. Zbigniewa WRÓBEL, ogn. Bogdana MADEJA; BRĄZOWY MEDAL „Za Długoletnią Służbę” dla: kpt. Sławomira GAŁEK, kpt. Zbigniewa SŁOMKI.

Na podstawie art. 73 ust 1 pkt 5 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendanta Głównego PSP za działalność, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla kpt.. Zbigniewa SŁOMKI, st. ogn. Zbigniewa WRÓBEL.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 109/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. i 116/2011 z 28 kwietnia 2011  nadał  stopień KAPITANA dla mł. kpt. Grzegorza BĄK, mł. kpt. Sławomira GAŁEK, mł. kpt. Marka ŁAWRECKIEGO.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. nadał  stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO dla st. asp. Mariusza MORAWSKIEGO.

 Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał DYPLOM  dla kpt. Zbigniewa SŁOMKI.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem personalnym nr 1/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. nadał stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA DLA ogn. Krzysztofa PAZDANA; stopień OGNIOMISTRZA DLA mł. ogn. Roberta KANIEWSKIEGO, mł. ogn. Andrzeja LUSZKI, mł. ogn. Dariusza MUSIELAKA; stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA DLA st. sekc. Pawła CZERNIAKA, st. sekc. Justyny JÓZWA, st. sekc. Łukasza RUBCZYŃSKIEGO; Stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO DLA sekc. Agnieszki BOROWICZ, sekc. Marka FLAGI, sekc. Jacka JANUSZA, sekc. Tomasza KOWALCZUKA, sekc. Marcina MICHALEWSKIEGO, sekc. Pawła SUCHECKIEGO, sekc.Mariusza TELKOWSKIEGO.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem personalnym nr 8/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. nadał stopień STARSZEGO STRAŻAKA DLA str.  Adriana CECUŁY, str.  Adama GRYNIENKO, str.  Mariusza JĘDRZEJKA, str.   Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, str.   Rafała SKIBIŃSKIEGO, str.   Mateusza SKRZYPCZAKA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 maja 2011 r. na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy na stanowisko Starszego operatora sprzętu specjalnego – st. sekc. Piotra JAROSIEWICZA;  Dyżurnego stanowiska kierowania – mł. ogn. Justynę JÓZWĘ; Starszego ratownika kierowcę – sekc. Marka CHUDKA; Starszego ratownika kierowcę – st. sekc. Jacka JANUSZA; Starszego ratownika kierowcę – st. sekc. Łukasza MAGRYNA; Ratownika kierowcę – sekc. Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO;

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego Uchwałą z dnia 18 marca 2011 roku nadało ZŁOTY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla st. ogn. Radosława BOJAKOWSKIEGO, ogn. Roberta KANIEWSKIEGO, ogn. Andrzeja LUSZKI; SREBRNY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla mł. ogn. Dariusza CZEREMURZŃSKIEGO, mł. ogn. Pawła CZERNIAKA, ogn. Daniela KOTWICKIEGO, ogn. Dariusza MUSIELAKA, st. ogn. Stanisława PUZIO; BRĄZOWY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla asp.Piotra BRELI, asp. Tomasza BURZAWY, mł. ogn. Łukasza RUBCZYŃSKIEGO, st. sekc. Mariusza TELKOWSKIEGO, st. sekc. Pawła SUCHECKIEGO, st. sekc. Marcina MICHALEWSKIEGO, st. sekc. Tomasza KOWALCZUKA, st. sekc. Marka FLAGI, st. sekc. Sebastiana HORODYSKIEGO, st. sekc. Jacka JANUSZA, st. sekc. Łukasza MAGRYNA, sekc. Piotra MAKOWSKIEGO, sekc. Łukasza WOJCIUKA, sekc. Pawła MRUK, st. str. Pawła BRELI, st. str. Wojciecha SOBCZAKA