PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 25 KWIETNIA 2012 R.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku odbyła się uroczystość podpisania aktów ślubowania przez sześciu strażaków przyjętych do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość złożenia ślubowania odbyła się dzień wcześniej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.
Nowo przyjęci strażacy to Paweł JORDAN, Łukasz PIĄTKOWSKI, Tomasz WILKOWSKI, Dominik SOKALSKI, Łukasz SMAŚ oraz Wojciech SZCZEPANOWICZ.