UROCZYSTY APEL, AWANSE, POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ – 02 STYCZNIA 2013 R.

W dniu 02 stycznia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Na zaproszenie bryg. Dariusza Łoś – Komendanta Powiatowego PSP w Żarach w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

mł. bryg. Grzegorz Stachowiak – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
Pan Marek Cieślak – Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach
Pan Jerzy Hryniewicz – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Żarach
Pani Cecylia Rak – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Żarach
oraz przewodniczący związków zawodowych działających w KP PSP w Żarach, funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w KP PSP w Żarach

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. powołał Pana mł. bryg. Pawła Hryniewicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 01 stycznia 2013 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. mianował Panamł. bryg. Grzegorza Lisika na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 01 stycznia 2013 r.

Awanse wręczyli mł. bryg. Grzegorz Stachowiak – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz bryg. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy PSP w Żarach.

Awansowani otrzymali gratulacje od przełożonych oraz Starosty Powiatu Żarskiego, który przekazał na ręce nowego zastępcy Komendanta Powiatowego list gratulacyjny i wiązankę kwiatów.

Uroczystość miała też drugą odsłonę.

Podczas apelu odbyło się pożegnanie ze służbą st. ogn. Zbigniewa Wróbla – Dowódcy Zastępu w JRG PSP w Lubsku i st. ogn. Arkadiusza Maćków – Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego w JRG PSP w Żarach, którzy z dniem 31 grudnia 2012 r. przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

Z tej okazji Komendant Powiatowy PSP w Żarach wygłosił okolicznościowe przemówienie, oraz wręczył  listy gratulacyjne za lata służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach.