POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 10 MAJA 2013 R.

W dniu 10 maja 2013 r. odbyły się na żarskim Rynku Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Grzegorz Lisik – Naczelnik wydziału ds. Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość prowadził mł. bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu flagowego mł. ogn. Paweł Maludy, flagowy st. str. Maciej Binek, asystujący st. sekc. Łukasz Buko. Poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu mł. kpt. Stanisław Puzio, sztandarowy asp. Łukasz Chwiedziuk, asystujący sekc. Paweł Mruk.

Z okazji Dnia Strażaka

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył:

Brązowym Krzyżem Zasługi
dh Jana Klisowskiego,
dh Mirosława Ciepłego

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
Piotra Rybaka,
Bogdana Szymańca

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień

STARSZEGO KAPITANA dla:
kpt. Zbigniewa Słomki

KAPITANA dla
mł. kpt. Marka Świerlińskiego

MŁODSZEGO KAPITANA  dla:
asp. sztab. Mariusza Morawskiego,
mł. asp. Stanisława Puzio

Komendant Główny PSP nadał stopień

ASPIRANTA dla:
mł. asp. Łukasza Chwiedziuka,
mł. asp. Romana Kluczyckiego

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało

Złoty znak związku dla:
dh Włodzimierza Kuci

Medal Honorowy im. Chomicza dla:
dh Stanisława Adach,
dh Edwarda Chromik

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:
Dariusza Sokalskiego

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:
Sławomira Gaika,
Marka Femlaka,
Tomasza Kotwickiego,
Wacława Maciuszonka,
Romana Wrażeń,
Mateusza Ostrowskiego

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:
Michała Jurkowskiego,
Elżbiety Lipińskiej,
Agnieszki Borowicz

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. nadał stopień

STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla:
ogn. Grzegorza Chabraszewskiego

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla:
sekc. Marka Flagi
sekc. Jacka Janusza
sekc. Tomasza Kowalczuka
sekc. Marcina Michalewskiego
sekc. Mariusza Telkowskiego

STRASZEGO SEKCYJNEGO dla:
sekc. Bogumiła Kowalczewskiego

Komendant Powiatowy PSP w Żarach nadał stopień

STARSZEGO STRAŻAKA dla:
str. Pawła Jordana,
str. Łukasz Smasia,
str. Wojciecha Szczepanowicza,
str. Tomasza Wilkowskiego

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe:

DOWÓDCY ZMIANY
mł. kpt. Stanisława Puzio
asp. Romana Kluczyckiego

ZASTĘPCY DOWÓDCY ZMIANY
mł. asp. Marka Gajdemskiego

DOWÓDCY ZASTĘPU
mł. ogn. Sebastiana Horodyskiego
mł. ogn. Piotra Jarosiewicza
mł. ogn. Andrzeja Kochańskiego
mł. ogn. Pawła Maludego
ogn. Dariusza Musielaka
mł. asp. Marcina Pelca

OPERATORA SPRZĘTU SPECJALNEGO
mł. ogn. Jacka Janusza
sekc. Marka Chudka
mł. ogn. Tomasza Habowskiego

STRASZEGO RATOWNIKA KIEROWCĘ
sekc. Łukasz Buko,
mł. ogn. Marka Flagę,
sekc. Bogumiła Kowalczewskiego,
mł. ogn. Tomasza Kowalczuka,
sekc. Piotra Kowalskiego,
mł. ogn. Łukasza Magryna,
sekc. Piotra Makowskiego,
mł. ogn. Marcina Michalewskiego,
sekc. Krzysztofa Sienkiewicza,
mł. ogn. Mariusza Telkowskiego,
sekc. Łukasza Wojciuka,

STARSZEGO TECHNIKA
mł. ogn. Agnieszkę Borowicz,
sekc. Pawła Brelę

RATOWNIKA KIEROWCĘ
sekc. Piotra Zgórskiego,
sekc. Sebastiana Walczaka

MŁODSZEGO RATOWNIKA
sekc. Adriana Cecułę