POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA, ŻARY – 08 MAJA 2015 R.

W dniu 8 maja 2015 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczysty apel zorganizowano w Sali konferencyjnej w żarskiego Ratusza.

Gospodarzami uroczystości byli:
st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
dh Janusz Dudojć- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi
st. bryg. Hubert Harasimowicz – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
dh Ryszard Klisowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego,
dh Edward Skobelski –  Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego,

Dowódcą uroczystości był kpt. Mariusz Kukuć – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Uroczystość prowadził bryg. Grzegorz Lisik–Naczelnik Wydziału Operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach. KP PSP w Żarach wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu kpt. Marek Świerliński, sztandarowy asp. Damian Frankowski, asystujący mł. ogn. Paweł Mruk.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał
Srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Norbertowi Kawce
Brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. kpt. Stanisławowi Puzio
ogn. Piotrowi Jarosiewicz

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień
BRYGADIERA
bryg. Grzegorzowi Lisikowi
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień
STARSZEGO ASPIRANTA
asp. Tomaszowi Burzawie,
asp. Piotrowi Breli
ASPIRANTA
mł. asp. Markowi Gajdemskiemu,
mł. asp. Marcinowi Pelc

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopnie:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA
ogn. Rafałowi Judyckiemu
OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Robertowi Baworowskiemu
mł. ogn. Piotrowi Jarosiewiczowi
mł. ogn. Andrzejowi Kochańskiemu
mł. ogn. Witoldowi Lepko
mł. ogn. Joannie Sokalskiej
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
st. sekc. Bogumiłowi Kowalczewskiemu
STRASZEGO SEKCYJNEGO
sekc. Adamowi Grynience

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał stopień
STARSZEGO STRAŻAKA
str. Dawidowi Browczukowskiemu

Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe  w służbie stałej
MŁODSZEGO RATOWNIKA KIEROWCĘ  sekc.. Pawła Jordana,
MŁODSZEGO RATOWNIKA KIEROWCĘ sekc.. Wojciecha Szczepanowicza

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
asp. Romanowi Kluczyckiemu
asp. Krzysztofowi Pazdanowi
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
asp. Łukaszowi Chwiedziukowi
st. sekc. Mariuszowi Jędrzejkowi
st.sekc. Arkadiuszowi Kochanowskiemu

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych:

bryg. Grzegorza LISIKA, st. ogn. Daniela KOTWICKIEGO, ogn. Andrzeja KOCHAŃSKIEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych – za udział w misji humanitarnej na Ukrainę organizowanej przez Rząd RP we współpracy z Komendą Główną PSP w dniach 16 – 21 grudnia 2014 roku mł. ogn. Łukasza BUKO, sekc. Łukasza SMAŚ.