NOWY ASPIRANT W KP PSP W ŻARACH – 11 LISTOPADA 2016 R.

Z dniem 11 listopada 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego aspiranta dla ogn. Andrzeja Kochańskiego.

W dniu 30 listopada 2016 roku podczas uroczystego apelu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., Lubuski Komendant Wojewódzki st. bryg. Sławomir Klusek wręczył ogn. Andrzejowi Kochańskiemu akt nadania stopnia młodszego aspiranta.

Pan Andrzej Kochański w 2015 roku z własnej inicjatywy przygotował się i przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w ramach kwalifikacji zawodowych Z.22. W tym samym roku został skierowany do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, który docenił jego aktywność i dotychczasowe osiągnięcia służbowe. W trakcie nauki w Szkole Aspirantów ponownie z własnej inicjatywy z wyprzedzeniem przystąpił do kolejnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w ramach kwalifikacji zawodowych Z.23. Drugi egzamin również został zdany z wynikiem pozytywnym co znalazło potwierdzenie w otrzymanym świadectwie technika pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.