INFORMACJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH (pszczół, os, szerszeni itp.)

Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.
W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenie związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania straży pożarnej mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.
Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Ni e należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.


Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych (działających na terenie powiatu żarskiego).
Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji,  Deratyzacji INSEKT-EKO (Żary) Tel. kom. 790767457, 790275136 www.insekteko.pl Marcin Tur
LOKATOR Mierków 63/1 Tel. 683711365, Tel. kom.607644640, 570621255
Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Pulex ( Zielona Góra) Tel. 683204200, Tel. kom. 516 023231,  Kostyra Marcin
Blask – dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, (Żagań) Tel. 683770105, Tel. kom. 606 961903. Laskowski Jacek
Firma ,, Szerszeń” Usuwanie gniazd os i szerszeni (Nowa Sól – Modrzyca – co drugi dzień w Lubsku obsługuje -powiat żarski) Tel. kom. 604168495 Zbigniew Nowak

Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą przez podmiot/ osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Wymienione firmy nie są związane z Państwową Strażą Pożarną. Podane dane teleadresowe zostały pobrane z ogólnodostępnych stron Internetowych – istnieją inne firmy!


Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienie zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych plik .pdf

Informacja dla właścicieli, zarządców obiektów w których są roje lub gniazda owadów błonkoskrzydłych plik .pdf


Podmioty, zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu żarskiego, zainteresowane nieodpłatnym opublikowaniem wizytówki na stronie KP PSP w Żarach zapraszamy do kontaktu – e-mail sekretariat@straz.zary.pl – umieścimy dane w wykazie (po wyrażeniu takiej woli). Podmiotom przysługuje prawo do usuwania swoich danych ze strony KP PSP w Żarach i ich poprawy – kontakt e-mail sekretariat@straz.zary.pl


Informacje z zakładki Porady