ŚLUBOWANIE STRAŻAKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ŻARACH – 01 WRZEŚNIA 2017 R.

W dniu 1 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas spotkania st. kpt. Robert Słowikowski Komendant Powiatowy PSP w Żarach powitał w służbie i przyjął ślubowanie od nowych strażaków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem 1 września 2017 roku do służby przygotowawczej na stanowisko Stażysty oraz nadał stopień strażaka Grzegorzowi Macierzyńskiemu, Maciejowi Maćków i Bartłomiejowi Warężak. Strażacy złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.